УкрДем

громадський контроль за Мінстратегпромом

Сайт громадського контролю за діяльністю Мінстратегпрому

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності (далі - стратегічні галузі промисловості)..

 

Основними завданнями Мінстратегпрому є:

 

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері:

 • державної промислової політики, державної політики щодо розвитку стратегічних галузей промисловості, зокрема військово-промислової політики в оборонно-промисловому комплексі;
 • державного оборонного замовлення;
 • інноваційної діяльності у стратегічних галузях промисловості;
 • здійснення управління об’єктами державної власності, які віднесені до сфери управління Мінстратегпрому в установленому законодавством порядку;

 

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності;

 

3) участь у межах повноважень у забезпеченні формування та реалізації державної політики у сфері:

 • військово-технічного співробітництва;
 • зовнішньоекономічної діяльності з питань забезпечення функціонування та розвитку стратегічних галузей промисловості України, державної інвестиційної політики у стратегічних галузях промисловості, науково-технічної діяльності у стратегічних галузях промисловості, політики з імпортозаміщення та цінової політики у стратегічних галузях промисловості;
 • європейської інтеграції під час виконання Україною зобов’язань за міжнародними договорами України, у переговорах, спрямованих на забезпечення розвитку договірних відносин з ЄС в межах повноважень Мінстратегпрому;

 

4) забезпечення у стратегічних галузях промисловості:

 • участі у формуванні державної політики щодо провадження науково-дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої, фінансової та іншої діяльності підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінстратегпрому, функціонування державного фонду розвитку базових і критичних технологій, підтримки інновацій в оборонно-промисловому комплексі та в інших галузях промисловості;
 • залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема для впровадження новітніх технологій, створення конкурентоспроможних зразків високотехнологічної промислової продукції, зокрема продукції військового призначення, укладення договорів в рамках державно-приватного партнерства відповідно до законодавства;
 • вирішення питань з організації діяльності проведення переговорів з іноземними юридичними особами про одержання Україною компенсацій, укладення та виконання компенсаційних (офсетних) договорів з метою забезпечення узгодженості воєнно-економічної, військово-промислової і військово-технічної політики;
 • організації роботи із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави та інших стратегічних галузей промисловості;
 • здійснення співробітництва з міжнародними організаціями, зокрема Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) з питань розвитку стратегічних галузей промисловості;
 • разом з іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до закону та в межах повноважень розвитку міжнародного воєнно-економічного, військово-промислового та військово-технічного співробітництва, підготовки та укладення міжнародних договорів з цих питань, реалізації основ військово-технічної політики України, військово-технічного співробітництва з іноземними державами та розвитку оборонно-промислового комплексу.

 

Положення про Мінстратегпром

 

Офіційний веб-сайт Мінстратегпрому

 

Громадський контроль за діяльністю влади - це виявлення недоліків (порушень чинного законодавства) в роботі суб'єктів владних повноважень та подальший вплив громадськості на таких суб'єктів з метою припинення ними виявлених порушень. Більш детально за посиланням.

 

оновлено 14.02.2022

Коротко про Мінстратегпром (особливості):